© 2019 by Oneska Management en Innovatie 

Begeleiden om een nieuw Studenten Informatie Systeem binnen de AHK te implementeren. 
Begeleiding bestaat uit:
* Aanbesteding
* Leveranciers selectie
* Contractering
* Implementatie
* Overdracht lijn
* Overdracht beheer

2019 - heden

Projectmanager Aanbesteding en implementatie SIS a.i. 

Inzichtelijk maken van de kosten m.b.t. interne doorbelastingen vanuit Facilitair Bedrijf aan Achmea divisies. 
Basis gelegd voor het volledig afschaffen van de interne doorbelasting.

2011 - 2012

Projectmanager
Stuurinformatie

Organisatie ondersteund in transitie naar project/proces organisatie.
Afdelingen samengevoegd

en processen en samenwerking geoptimaliseerd.


Projectmanagement:
* Implementatie CRM systeem
* implementatie WFM systeem
* implementatie nieuwe telefooncentrale incl. IVR

2007 - 2008

Operationeel manager - Registration and Service (MT-lid) a.i.

Implementeren volledig digitale werkwijze voor facturatie, declaratie, contracteren en uitfaseren fysieke kasstromen.

2018 - heden

Projectmanager Digitalisering financiële processen a.i.

Opzetten Contract & Servicemanagement binnen Achmea Holding. 
Verantwoordelijk voor IT en Facilitair beleid. Tevens verantwoordelijk voor structurele kosten reductie op IT diensten en op IT-leveranciers.

2009 - 2011

Manager Contract & Servicemanagement

Outsourcings traject voor Workplaces services, Network services en Data Services
* 45 medewerkers begeleid in outsourcing;
* Business begeleid naar verandering van werkwijze;
* Afdelingen draaiende houden in veranderende omgeving;
* Inwerken opvolging.

2006 - 2007

Manager outsourcing & ITLocal Support (MT-lid) a.i.

* Partner van Spin-off van Zilveren Kruis Achmea;

* On(t)roerend Goed ondersteunt organisaties om vernieuwende woonconcepten te ontwikkelen waardoor bij nieuwbouwprojecten of bij herbestemming van bijvoorbeeld (zorg)vastgoed een waardestijging wordt gerealiseerd door (her)positionering van het vastgoed en het creëren van sociale cohesie.

2016 - 2019

Oprichter en conceptontwikkeling

Aansturen van 140 Functioneel Beheer medewerkers in transitie naar SAP-only beleid.

Programmamanagement:
* Implementatie SAP FiCO
* Implementatie SAP BW
* BiSL implementatie
* Verschillende LEAN/SENS golven

2009 - 2009

Manager Funtioneel Beheer Financial Services

* Begeleiden 10 Interim Professionals
* Rekrutering nieuwe Interim Professionals
* Afstemming met opdrachtgevers

* Scholing geven op gebied van
- Verandermanagement
- BiSL
- ASL
- Projectmanagement

2006 - 2009

Senior Intrim Professional

* Adviseur strategische huisvesting & facilitaire diensten;

* Projectleider grote locatie overstijgende verhuizingen; 

* Projectleider locatie transformaties;

* Initiatiefnemer "Dynamisch werken", "Gezondheidspleinen" en "Tijd en locatie onafhankelijk werken";
* SENS (LEAN)coach voor SENS-experts en SENS-experts in opleiding.

2012 - 2016

Verandermanager

 Facilitair Bedrijf voor o.a. Zilveren Kruis

Organsatie begeleiden naar strategisch personeelsmanagement.

*Het op orde krijgen van afdeling datawarehouse. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het gehele datacentre van zowel Universiteit als mainframe als Radboud ziekenhuis.

2008 - 2009

Manager UCI-Service en Exploitatie (MT-lid) a.i.

Verantwoordelijk voor de correcte werking van de processen meet en masterdata. Deze processen zijn de basis van een correcte verrekening van zowel elektriciteit als gas verbruik.


2005 - 2009

Procesmanager

Meet en Masterdata